2019
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.04.2019р., які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2019р.

Розміщено: 16.04.2019

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів у 2019 році.

Розміщено: 06.03.2019