2021
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.04.2021р., які мають право на участь у загальних зборах 15.04.2021р.

Розміщено: 12.04.2021

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів у 2021 році.

Розміщено: 04.03.2021